บริษัทแทยังมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและการตกแต่งที่ละเอียดอ่อน

ได้รับเลือกเป็นบริษัทซ่อมแซมภายใน / การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปี 2001
จากรัฐวิสาหกิจกรมการก่อสร้างที่พักอาศัยและเราก็มีความมั่นใจในความรู้และความเชี่ยวชาญจนได้ทำสัญญา 10 ปี ไปจนถึงปี 2010

รายละเอียดการก่อสร้างของกระทรวงที่ดินและที่พักอาศัยในประเทศ
2005
การติดตั้งมุ้งลวดในห้องอาบน้ำที่ Suwon Yuljeon ตึก 1
2007
งานปรับปรุงบ้านที่ซื้อมาเพื่อให้เช่าครั้งแรก
การเปลี่ยนวัสดุของผลังและการปูพื้นใหม่ที่Pyeongtaek Hapjeong 3
2009
การเปลี่ยนวัสดุของผลังและการปูพื้นใหม่ที่Incheon Dorim ตึก 1
2010
งานปรับปรุงบ้านที่ซื้อมาเพื่อให้เช่า(รอบที่ 1 ก.ค. ปี 2010)
2014
งานปรับปรุงบำรุงรักษาอพาร์ทเมนต์และตึกที่มีหลายครัวเรือนที่ Gyeongbuk เขต 1
งานปรับปรุงที่พักบ้านเช้า(อพาร์ทเมนต์)ที่ จังหวัดIncheon(1)
2015
การบำรุงบล็อกใน 6BL PIT ที่ Incheon Seochang(2)
การบำรุงข้อบกพร่อง 6BL ที่ Incheon Seochang(2)
2016
การบำรุงข้อบกพร่อง 6BL ที่ Incheon Seochang(2)
บำรุงซ่อมแซมหน้าต่างระบายอากาศส่วนล่างที่จังหวัดIncheon(1) ตึกแบ่งขาย(อพาร์ทเมนต์)
การบำรุงข้อบกพร่อง 6BL ที่ Incheon Seochang(2)(มีน้ำรั่วไหลในอาคารทั่วไป)
การบำรุงข้อบกพร่อง 6BL ที่ Incheon Seochang(2)(รอยแตกร้าวภายนอก)
การซ่อมแซมทางเข้าอพาร์ทเมนต์Incheon Seochang ตึก 11
2017
ติดตั้งห้องพักคนแรงงานและบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้าของร้านค้าต่างๆโดยกลุ่มโครงการ Bucheon Okgil กระทรวงที่ดินและทีพั่กอาศัยจังหวัด Incheon
2018
งานบำรุงและก่อสร้างวิศวกรรมโยธาและภูมินิทัศน์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ Chungcheongnam-do เขต A
งานปรับปรุงบ้านที่ซื้อมาเพื่อให้เช่าที่Anyang เขต2 (ก่อสร้าง)
งานปรับปรุงที่พักบ้านเช้าที่ จังหวัด Jeonju เขต 1(ก่อสร้างวิศวกรรมโยธาและภูมินิทัศน์)
งานปรับปรุงที่พักบ้านเช้าที่ จังหวัด Gyeongsangnam-doเขต Yangsan (ก่อสร้างวิศวกรรมโยธาและภูมินิทัศน์)
2020
งานบำรุงและก่อสร้างวิศวกรรมโยธาและภูมินิทัศน์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ Daejeon เขต Dong-gu
รายละเอียดการก่อสร้างโรงเรียน
รายละเอียดการก่อสร้างและพัฒณาเขต
2008
ก่อสร้างติดตั้งเพดานโรงเรียนประถม Manwol
เปลี่ยนประตูทางเข้าห้องเรียนโรงเรียนประถม Baekma
ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนมัธยมปลาย Gajeong
ก่อสร้างกันน้ำผนังภายนอกโรงเรียนประถม Baekma
ปรับปรุงบำรุงโรงเรียนประถม Daegos
ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนประถม Yonghyeonnam
ปูพื้นใหม่ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนประถม Simhak
สถานรับเลี้ยงเด็ก Sanul, Samga-dong, Yeonsu
อพาร์ทเมนต์ให้เช่าของรัฐบาลเขต Yeonsu
อพาร์ทเมนต์ให้เช่าของเขต Seonhak
อพาร์ทเมนต์ให้เช่าของเขต Seonhak
2009
ปรับปรุงบำรุงโรงเรียนมัธยมต้น Yeongjong
ปรับปรุงบำรุงห้องน้ำโรงเรียนประถม Yeonsu
เปลี่ยนปรับปรุงประตูทางเข้าห้องเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Jangseong
ปรับปรุงก่อสร้างห้องพักครูโรงเรียนประถม Hwasu ที่เขต Goyang
ก่อสร้างย้ายสถานที่สำนักงานบำรุงรักษาของโรงเรียนประถม Hwasu ที่เขต Goyang
งานปรับปรุงตกแต่งใหม่ห้องพักครูโรงเรียนมัธยมต้น Sinneung
ปรับปรุงส่วนกลางภายในห้องธุรการโรงเรียนประถม Wondang
ก่อสร้างบันไดโรงเรียนที่โรงเรียนประถม CheongSeok
ก่อสร้างห้องศิลปะดนตรีโรงเรียนมัธยม Bongilcheon
ปรับปรุงไม้ปูพื้นห้องเรียนโรงเรียนประถม Simhak
เปลี่ยนประตูทางเข้าห้องเรียนโรงเรียนประถม Baekma
ก่อสร้างผลังกันน้ำโรงเรียนประถม Baekma
ก่อสร้างแหล่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่โรงเรียน Hwajeong เขต Goyang
เสริมประตูทางเข้าออกห้องเรียนโรงเรียนประถม Baekma
งานต่อเติมห้องสมุดโรงเรียน Deokjeok
งานซ่อมและงานไม้โรงเรียนประถม Jayu ที่เขต Paju
ก่อสร้างตกแต่งภายในห้องเลี้ยงดูเด็กโรงเรียนประถม Wanjeong
ปรับปรุงตกแต่งภายในใหม่ห้องพักครูโรงเรียนมัธยมปลายหญิงล้วน Inseong
โครงการปรับปรุงห้องพิเศษโรงเรียนมัธยมต้นหญิงล้วน Gajwa
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับโครงการใหม่โรงเรียนมัธยมต้นหญิงล้วน Gajwa
2011
ก่อสร้างเปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนประถมDongam ที่เขต Hugwan-dong
2012
ก่อสร้างห้องเรียน (วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) โรงเรียนมัธยมต้น Neungheodae
งานขยายโรงเรียนพิเศษโรงเรียนมัธยมต้น Seonin
งานเปลี่ยนวัสดุปูพื้นที่เก่าแก่โรงเรียนประถม Seorim
2014
การปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน โรงเรียนมัธยม Incheon และ ห้องเรียนอเนกประสงค์ การก่อสร้างปรับปรุงใหม่
ห้องเรียนอเนกประสงค์ที่โรงเรียนมัธยมอินชอน ซ่อมชั้นบรรยากาศ
การตกแต่งภายในใหม่ห้องเอนกประสงค์และห้องบุคลากรโรงเรียนมัธยมปลาย Yeonsong
2015
ก่อสร้างประตูเสริมห้องประฎิบัติการและห้องประชุมชั้น2 ตึกประวัติศาสตร์โรงเรียนมัธยมปลายอุตสาหกรรมข้อมูล Incheon
ทาสีตึกใหม่และชั้นดาดฟ้าโรงเรียนประถม Galwol Incheon
2017
ปรับปรุงบำรุงห้องน้ำโรงเรียนมัธยม Gyesan
บำรุงห้องน้ำและสร้างการกันน้ำชั้นดาดฟ้าโรงเรียนประถม Sangok
2018
ปรับปรุงบำรุงห้องน้ำโรงเรียนประถม Buheung
งานก่อสร้างปรับปรุงกันเสียงดังห้องพละและห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนมัธยมปลายHankuk University of Foreign studies ที่ Yongin
2020
ก่อสร้างเปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนประถม Dongam ที่เขต Hugwan-dong
ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนมัธยมปลาย Yale Incheon
เปลี่ยนหน้าต่างโรงอาหารโรงเรียนมัธยม Gyesan
เซ็นสัญญาการตกแต่งภายในห้องเรียนและห้องดูแลในปี 2019

การดูแลรักษาบำรุงสถานที่ก่อสร้าง
การก่อสร้างภายใน
การก่อสร้างโครงสร้างหน้าต่าง

รายละเอียดการก่อสร้างต่างๆของหน่วยงานรัฐบาล
2005
เปลี่ยนไม้ปูพื้น, ทาสีห้องรับรองและตึกสถานีตำรวจ
2007
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงานการไฟฟ้าเกาหลี
2009
งานปรับปรุงก่อสร้างสถาบันวิจัยการประมงที่ Incheon
งานปรับปรุงก่อสร้างสถาบันวิจัยการประมงที่ Incheon
2010
ปรับปรุงเสริมเพดานห้องจ่ายไฟฟ้าของสถานีส่งสัญญาณ Gwanaksan
ก่อสร้างเสริมห้องน้ำสถานีส่งสัญญาณ Gwanaksan
ปรับปรุงท่ารับผู้โดยสารสนามบินนานาชาติ Incheon
2012
ปรับปรุงบำรุงสถานที่ท่าอากาศยาน Incheon ปี 2012
ปรับปรุงบำรุงวิศวกรรมโยธาประตูระบายน้ำ
2013
การติดตั้งห้องอาบน้ำสถานี Dongsu
งานปรับปรุงสถานที่รักเลี้ยงเด็กเขต Jakjeon-dong
ติดตั้งหน้าต่างมู่ลี่คลินิกที่ Mungap
ติดตั้งหน้าต่างมู่ลี่คลินิกที่ Soyeongpyeong
ปรับปรุงอาคารเก่าที่ทำการไปรษณีย์ Manseok-dong Incheon
งานของกระทรวงกลาโหมกองทหารที่ 2002
งานปรับปรุงโรงอาหารของทหารกระทรวงกลาโหมค่ายทหารที่ 178
2014
การติดตั้งหลังคาคลินิก Mungap
การขุดลอกท่อระบายน้ำและการซ่อมแซมฉุกเฉิน
ติดตั้งตัวป้องกัน PAD TR และการซ่อมแซมฉุกเฉิน
2015
ติดตั้งและบำรุงรักษาป้ายรักษาความปลอดภัยจราจร Incheon ปี 2015
ปี 2015 การติดตั้งหอตรวจอากาศในโครงการสนามบินนานาชาติ ลอส แองเจลลิส
ก่อสร้างห้องสมุดที่ศูนย์ชุมชนเขต Dongchun 1-dong
2016
งานก่อสร้างพื้นของทางใต้ดิน Jungbong ใหม่
2017
งานตกแต่งภายในใหม่บ้านรับเลี้ยงเด็ก Namdong
ติดตั้งห้องพักคนแรงงานและบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้าของร้านค้าต่างๆโดยกลุ่มโครงการBucheon Okgil กระทรวงที่ดินและทีพั่กอาศัยจังหวัด Incheon
งานซ่อมแซมครั้งใหญ่ของประภาคารเมือง Incheon ปี 2017
งานเปลี่ยนไม้ปูพื้นและติดตั้งบันไดภายในที่สถานรับเลี้ยงเด็ก Namdong
งานปรับปรุงครัวของค่ายทหารที่ 6799 โดยกระทรวงกลาโหม
2018
งานเปลี่ยนวัสดุตกแต่ง 3 ขั้นตอนที่ตึกพักอาศัยหมู่บ้าน Ihwa เขต Taean
ปรับปรุงตัวต้านลมฉุกเฉินที่ท่าเรือคลังสินค้า
ปรับปรุงสำนักงานค่ายทหาร 00 กระทรวงกลาโหม
2019
ปรับปรุงช่องระบายน้ำลานจอดรถและน้ำรั่วบนดาดฟ้าฉุกเฉิน
การก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมสายไฟที่เสียหายอย่างเร่งด่วนในส่วนบนและ IPA Ball Park ในท่าเรือทางใต้
เป็นที่แรกที่ก่อสร้างการเปลี่ยนหน้าต่างในปี 2019
งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างปรับปรุงครั้งใหญ่ป้ายแนะนำที่ Incheon ปี 2019 (ครั้งที่ 4)
ซ่อมแซมที่พักของทหาร ค่ายทหาร 00 กอง 19 กระทรวงกลาโหม
เปลี่ยนหน้าต่างที่ทำการพื้นที่ 00 เขต 19 กระทรวงกลาโหม
2020
ซ่อมแซมที่พักของทหาร Buleumdo เขต 20 กระทรวงกลาโหม
รายละเอียดการก่อสร้างของเอกชน
2009
บ้านซื้อไว้ให้เช่า (ห้อง148, Shinwoo Parkville Hamdeok Jeju) ครั้งแรกที่ปรับปรุงเป็นห้อง
2010
ปรับปรุงตึก Juan ชั้น 3,4,5
นิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับน้ำเกลือของเมือง Incheon ที่พิพิธภัณฑ์แห่งเมือง Incheon
2013
ซ่อมแซมบ้านพักของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี 2013
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบางส่วนของธนาคาร Kookmin สาขา Yeongdong
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบางส่วนของธนาคาร Kookmin สาขา Bundang Baekgung (ก่อสร้างภายใน)
2014
ติดตั้งเก้าอี้ที่นั่งชมการแข่งขันกีฬาที่โรงยิมเขต Deokjeok-myeon
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบ้านพักผู้สูงอายุเขต Deokjeok-myeon (Seopo 1-ri, Buk 1-ri)
ติดตั้งห้องนอนสถานี Gyulhyeon
ก่อสร้างขยายห้องทำอาหารบ้านพักผู้สูงอายุ Igae (Jin 2-ri)
ซ่อมแซมป้ายจราจรตลาดส่งสินค้าขายทางการเกษตร
2015
ป้องกันการเปื่อยของไม้ที่ตึก Kaiser Palace Woorim
สร้างพื้นที่เก็บเศษอาหารที่ตึก Dongbu Centerville Ichon
สร้างพื้นที่เก็บเศษอาหารที่ตึก Dongbu Centerville Ichon
สร้างพื้นที่สำหรับแยกขยะที่อพาร์ทเมนต์ Kumho Oullim ที่ Changdong
ติดตั้งประตูอัตโนมัติที่อพาร์ทเมนต์Woorim Lions Valley ตึก 2
เปลี่ยนแผ่นผนังทางเดินส่วนกลางของอพาร์ทเมนต์ We've Zenith
ติดตั้งราวจับบันไดภายนอกที่อพาร์ทเมนต์ Bumbak Hillstate ตึก 404
ติดตั้งหลังคา, ที่เก็บและแยกรีไซเคิล อพาร์ทเมนต์ Hyundai Kolon
ก่อสร้างหน้าต่างลานจอดรถอพาร์ทเมนต์ Trapalace ที่ Mok-dong
ติดตั้งรั้วที่เก็บขยะเปียกหรือเศษอาหารที่อพาร์ทเมนต์ Daelim ตึก2
ติดตั้งก๊อกน้ำกลางแจ้ง Charmnuri Eco Rich ที่ Seocho
งานซ่อมแซมบันไดและติดตั้งกันสาดที่อพาร์ทเมนต์ Changsin Ssangyong ตึก 2
2016
ติดตั้งรั้วแบ่งพื้นที่กับสนามกอล์ฟ Hanyang Pine
การติดตั้งเปลี่ยนบันไดเหล็ก Heliport ชั้นดาดฟ้าตึก ASEM
ก่อสร้างตะแกรงอพาร์ทเมนต์ Osan Unam Jugong ตึก 3
2017
ก่อสร้างวัสดุเพดานระเบียงที่โล่งที่ Pilgrim House
ติดตั้งหน้าต่างหลังคาและประตูเลื่อนชั้นใต้ดินชั้น 2
โครงงานเปลี่ยนหน้าต่างแถวบันไดที่อพาร์ทเมนต์ Wondong e-Pyunhansesang ตึก 1
ติดตั้งหลังคาโรงแยกขยะที่ Seongwon
สร้างพื้นที่เก็บและทิ้งขยะ Shinnaeseongwon
สร้างโรงแยกขยะที่อพาร์ทเมนต์ DongsomunHanshin Hanjin
2018
สร้างพื้นที่แยกขยะ เป็นต้นที่ตึกสำนักงานใหญ่สมาคมบริษัทประกันภัยเกาหลี
เปลี่ยนกระจกลามิเนตสองชั้น
ติดตั้งหลังคาที่ garden five life
เปลี่ยนไม้ปูพื้นทางเดินชานชาลา
สร้างหลังคาโรงเก็บขยะเปียกหรือเศษอาหารอพาร์ทเมนต์ Bullo Geumho Eoullim
ติดตั้งหน้าต่างลานจอดรถแลพเก็บรอยแตกที่อพาร์ทเมนต์ Junggye Gunyeong ตึก 3
ก่อสร้างหลังคาเพดาน Sky park ที่อพาร์ทเมนต์ Gwanggyo Edutown Xi ตึก 1
งานเปลี่ยนแปลงนอนบรรจุกระสุน
เปลี่ยนกระจกกันเสียงที่ Raemian Oksu Riverzen
โรงงานผลิตโรงกำจัดขยะขนาดใหญ่ดรีม วัลเลย์
งานปิดม่านบังแดด ที่ทางเข้าหมู่บ้านดอกโซดูซาน วีฟ
งานติดตั้งประตูอัตโนมัติของสนามเพลาะ
เปลี่ยนหน้าต่างบ้านรับเลี้ยงเด็ก Springlight Daycare Center
ปรับปรุงทางเดิน Prior Palace
ชาวกุมานูเอล ชิงช้าสวรรค์สร้างสะพานเชื่อมต่อกับทะเลสาปกวางกโย
นอกเหนือจากงานซ่อมแปดเหลี่ยมจัตุรัสเมืองนิวทาวน์ 10
สามเหลี่ยม ฟรูจิโอ ทำการเปลี่ยนกระจกแตก EV กลางแจ้ง
ซ่อมไม้ ที่พักตากอากาศข้างหน้า 323-dong ทำซ่อมหลังคาไม้
บ้านพักตากอากาศแห่งความบริสุทธิ์ของเขตสงวนของ kid-dong ทำเล็กซานใต้หลังคาใหม่
เปลี่ยนบันไดไม้อพาร์ทเมนต์ Ingye Familie
งานกลับสู่สภาพเดิม ชั้นที่ 2 ของงาน Daily-Files
일ติดตั้ง Leksan ลานจอดรถใต้ดิน Sekyung Munchon ตึก 14 ที่ Ilsan
2019
เปลี่ยนกระจกป้องกันเพลิงทางเข้าลิฟท์ฉุกเฉิน
ติดตั้งแผ่นกันกระตกชั้น 2 ตกที่ Anyang Trade Center
การเปลี่ยนกระจก
ช่างติดตั้งประตูป้องกันภัยใต้ผืนผ้าของล็อตเต้คาสเซิล
เปลี่ยนกระจกใสที่ Songdo The Sharp First World
ติดตั้งตัวกันกระแทกอพาร์ทเมนต์ Pyeongnae Jungheung S Class ตึก1
งานรื้อไม้ปูพื้นและสวนดอกไม้ชั้นดาดฟ้าที่ Suraksan
สร้างโรงแยกขยะที่อพาร์ทเมนต์ Ilwon Moglyeon Town
เปลี่ยนกระจกกันเสียงที่ Raemian Oksu Riverzen
2020
ติดตั้งกำแพงกั้นประตูทางเข้าและโต๊ะประชาสัมพันธ์ที่อพาร์ทเมนต์ Songpa Prugio City
ซ่อมแซมไม้ปูพื้นอพาร์ทเมนต์ Lotte Castle Ivy ชั้น 3
ติดตั้งกันลมป้ายรถบัสที่อพาร์ทเมนต์ ePyunhansesang Smile City 2
ติดตั้งรั่วกันหินตกลงจากภูเขาที่อพาร์ทเมนต์ Gajeong Hana ตึก2
ติดตั้งกันเสียงสนามฝึกกอล์ฟอพาร์ทเมนต์ Gwangmyeong e-Pyeonhansesang Centerville
งานเปลี่ยนโครงสร้างเมมเบรนที่อพาร์ทเมนต์ Daewol Village
ติดตั้งเครื่องลดความชื้นประตูส่วนกลางที่อพาร์ทเมนต์ Onsue Hillstate